วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

' การออกแบบ Graphical User Interface . . *


Graphical User Interface . .

          ออกแบบเพื่อผู้ใช้ทุกระดับ 
           สิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนต้องการ :: การเข้าถึงส่วนที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
              โดยผ่านระบบการนำทางที่สื่อความหมาย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในแอพฯ
              หนึ่งควรจะรองรับผู้ใช้ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญ
              ด้วยการคำนึงถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มอยู่เสมอ ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่ชี้แนะมือใหม่
              และความรวดเร็วของผู้มีประสบการณ์ วิธีที่ดีที่สุด คือ การหาเวลาพูดคุยกับพวกเขา
              รับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ใช้

ข้มูลัที่มียู่ Application . .

           ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัท ( About Us )
           รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ( Contents , Information )
          ▲ ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่อมวลชน ( News , Update... )
           คำถามยอดนิยม ( FQA )
          ข้อมูลในการติดต่อ ( Contact Us )

กำลุ่ผู้ช้ : ป้ . .

           กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
           นึกถึงผู้ใช้เป้าหมายหลายกลุ่ม
           เรียนรู้ผู้ใช้
           เข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้
           จำลองสถานการณ์

ร้ตัย่ผู้ช้ . .

           ผู้ใช้คนแรก
           ผู้ใช้คนที่สอง
           สร้างสถานการณ์

น้ Application . .

           ไอคอน Application บนหน้าจอ Home Screen
           หน้า Loading - Splash

. . 

           ความเหมาะสมของภาพกับเนื้อหา
          ▲ ขนาดของไฟล์
           ลิขสิทธิ์ภาพ

ที่ช้ . ... Adobe Photoshop .... Adobe Illustrator ..

Sketch . .

           สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นการออกแบบ
           " ร่าง " ( Sketch ) แบบของงาน ก่อนทำ " โครงร่าง " ( Wireframe )

Sketch : Wireframe . .

           ยึดหลักการออกแบบจากข้อมูลภายใน Application

ล์ที่ช้ Application . .

           .JPG : ปรับจำนวนสีได้หลายขนาด ไม่มีพื้นที่เจาะทะลุพื้นหลัง
           .PNG : ขอบภาพโปร่งใส เจาะทะลุพื้นหลังได้ คมชัด
           .SVG : สามารถย่อขนาดภาพบน Application ได้ ภาพไม่แตก เจาะทะลุพื้นหลังได้
                        คมชัด ความละเอียดเป็นแบบ Vector แก้ไขภาพได้

สิ่ที่ผู้ช้ต้ Application . .

          ▲ ข้อมูลและการใช้งานที่เป็นประโยชน์
           ข่าว
           การตอบสนองต่อผู้ใช้
          ▲ ความบันเทิง
           ของฟรี


-------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น